Traktorns historia

Traktorn är en riktig arbetshäst som främst används inom jordbruket. Arbetsområdet för en traktor är främst att dra andra fordon. En traktor kan bära, bogsera och överföra kraft till en mångfald redskap som används inom jordbruket.

 

Industriella revolutionens betydelse
På grund av den industriella revolutionen strömmade människor ofta från mer eller mindre oavlönat arbete på familjeägda gårdar och gods till att söka lönearbete inom de nya industrierna.

Det var starten till att utveckla jordbruksredskap eftersom industrilönerna på så sätt kom att höja kostnaderna på arbetskraft inom jordbrukssektorn.
Kostnaden för investeringen i en traktor kunde räknas hem. Man utgick från vad en person kunde uträtta per dag, jämfört med hur mycket arbete som hanns med då traktorn var satt i arbete.

 

Traktorns tidiga historia
Från början, under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, förekom försök med ångdrivna jordbruksredskap, främst för att dra plogar. Efter det att man även experimenterat med eldrivna plogar kom med tiden öppningen för förbränningsmotorn och tändkulemotorn vilka slog igenom på 1910 talet.Traktorns historia 1

 

Den först serietillverkade
The Ivel Agricultural Tractor kom att bli världens första bensindrivna traktor i serieproduktion. Tillverkningen av den skedde i engelska Bedfordshire under perioden 1902-21.

Under 30-talet utvecklade Harry Ferguson ett hydraulsystem som visades på en traktor 1933.
I mitten av 40-talet tillverkade Ferguson en liten grå traktor som kom att revolutionera jordbruket. Numera är i princip alla traktorer byggda efter samma princip.

 

Traktorns intåg i Sverige
Under första hälften av 1900-talet var självgående traktorer ovanliga i Sverige. Här använde både små och större bönder häst i arbetet.

Traktorer infördes först på större lantegendomar och som förebild stod Alnarp som redan 1905 inköpte en Ivel Agricultural Tractor. Man lät visa upp den i den första traktorplöjningen i Sverige samma år. 1907 salufördes den i Sverige via katalog.

1908 införskaffade Gottfrid Christensson på Gårdstånga Nygård utanför Lund en ångtraktor.

Motorplogen Avance tillverkades 1912 på JV Svenssons fabrik i Nacka, vilka då var först ut att tillverka traktorliknande fordon i Sverige. Dock var den ingen traktor utan mer en motordriven plog använd för plöjning eller för att dra tröskverk.
Munktells Mekaniska Verkstad kom 1913 att bli första tillverkare i Sverige att producera bensindrivna traktorer. I deras kölvatten följde Avance från Bofors, June från Bankeryd, Tidaholm och Tyr från Nybro.

Ferguson en liten grå traktor kom att kallas ”Grålle” i Sverige.
Försäljningen av traktorer i Sverige tog först fart efter andra världskriget. En vanlig första traktor på många svenska gårdar var Grålle, den gråmålade Ferguson TE20, som tillverkades i England 1946–1956.

 

Taggar: , , , , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Vesterberg