Skördetröska

En skördetröska, även kallad tröska, är en motorgående jordbruksmaskin som används för att skörda spannmål. Tröskan används alltså för att skörda spannmål som vete, råg, korn och havre.

De flesta av dagens skördetröskor är självgående med hjälp av en förbränningsmotor. Motorn svarar för driften av själva tröskan och drivningen av skärbord, tröskapparat, halmskakare och rensverk
En tröskas kapacitet är direkt kopplad till själva bredden på skärbordet. Det är tröskverket i sin tur som avgör hur snabbt tröskan kan föras fram utan att spillet blir oacceptabelt stort.

 

Det här gör tröskan
Då skördetröskan är i arbete skärs säden av på skärbordet, som sitter längs fram på tröskan, varefter det matas till tröskapparaten. In i skärbordet matas säden in av en roterande kamhaspel mot knivar som skär av strået nära marken. Skärbordet är oftast betydligt bredare än själva tröskan och brukar vara möjligt att montera av för säker transport. Tröskapparaten är ett tröskverk som i sin tur, tröskar och rensar spannmålet så att fröna skiljs från fint sönderdelat avfall av halm eller hö, kallat boss.

Man kan välja att antingen hacka halmen fint och låta den spridas ut jämnt över tröskans arbetsbredd eller låta den matas ut i en sträng som man tar tillvara vid ett senare tillfälle.
Restprodukten, de skördade fröna eller kornen, lagras i en tank i tröskan som man tömmer ut i utplacerade vagnar för att torkas ned direkt efter skörd så att den tål säker långtidslagring. Detta kan ske i en torkanläggning på gården eller i en central spannmålssilo.

Det är själva processen att tröska som givit upphov till talesättet ”att skilja agnarna från vetet”.Skördetröska 2

Enskilt dyraste investeringen
Att investera i en modern, stor skördetröska är den enskilt största investeringen en jordbrukare kan göra. Dels kostar de mycket att köpa in och dels används de endast under skördeperioden. En tid som varar i några få, men högintensiva skördeveckor per år. Något som ger en kostnad per arbetstimme som överstiger timpriset för nästan alla andra typer av jordbruksredskap och traktorer.

 

Finesser
Dagens hightechtröskor kan finesser som något som kallas skördekartering, vilket innebär att man kartlägger skördeutfallet med GPS. De kan ha automatisk lutning av skärbordet och tröskverk då tröskan framförs i sluttningar. Därtill kan de ha automatisk styrning och inställning av tröskans parametrar.
Man kan också montera utrustning på skärbordet som applicerar bekämpningsmedel omedelbart efter att grödan skurits av.

 

Varumärken
Bland de mest kända och största varumärkena återfinns John Deere, Massey Fergusson och Volvo BM, med flera.

 

Taggar: , , , , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Vesterberg