Epa-traktor

Från allra första början tillverkade många bönder ett lågprisalternativ till traktor eftersom tillgången på nya traktorer var liten och därför priset högt. Denna lågpristraktor, som var av enkel kvalitet, kom att kallas EPA-traktor, efter lågpriskedjan EPA. Då utbudet av nya traktorer ökade efter andra världskrigets slut, kom intresset för EPA-traktorn att mattas av.

 

Vad är en EPA-traktor
I svensk terminologi avses med EPA-traktor företrädesvis en äldre personbil som blivit ombyggd till jordbruksmaskin. Fordonet har tidigare kallats för biltraktor, autotraktor, eller dragbil.

 

Historisk tillbakablick
Under 1930-talet blev EPA-traktorerna vanliga. Innan andra världskriget bröt ut fanns cirka 5000 i Sverige. En utredning som genomförd av svenska staten år 1939 resulterade 31 maj 1940 i den så kallade EPA-traktorkungörelsen (1940:440) om ”hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap”. I densamma kungörelsen återfanns bestämmelser om hur en EPA-traktor fick konstrueras och framföras. Den 1 juli 1952 infördes registreringsplikt för EPA-traktorerna. Nya traktorer med ny teknik och till lägre priser ledde till att EPA-traktorerna började dö ut under 1950-talet.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

EPA-traktorns pånyttfödelse
EPA-traktorerna fick ett uppsving under 1960- och 70-talen, då kreativa och uppfinningsrika ungdomar upptäckte att de kunde få köra före det att de hade fyllt 18 år. De hade stöd för det i EPA-traktorlagen. Därmed ökade antalet EPA-traktorer under den perioden snabbt igen. Något som ledde till att både regeringen och trafiksäkerhetsverket började fokusera på dem.

1963 infördes möjligheten att kunna bygga om och registrera bilen/lastbilen som A-traktor. Något som inte föll i god jord då ungdomarna snabbt lärde sig att A-traktorerna inte fick framföras snabbare än 30km/h på grund av ett hårdare regelverk för utväxlingen och topphastigheten än den som gällde för EPA-traktorn.

Efter diverse turer avseende regleringen på EPA-traktorområdet infördes ett krav på hytt eller störtbåge för EPA-traktorn, den 1 juli 1970 och i mars 1980 infördes besiktningsplikt för de gamla EPA-traktorerna som nu även skulle registreras. Den 1 januari 1982 var det krav på att det skulle finnas en LGF-skylt baktill på EPA-traktorn.

 

Maxhastighet
En EPA-traktör får framföras i en maximal hastighet av 30 km/h. Trots hastighetsbegränsningen för EPA-traktorer kan man vilja dieseloptimera den för att förbättra bränsleförbrukningen. Trots hastighetsbegränsningen för EPA-traktorer händer det att motorintresserade ungdomar trimmar dem så att de går att köra i högre hastigheter.

Det händer att vi i media hör om trafikolyckor som hänt eller om andra trafikincidenter där kombinationen ungdomar och EPA-traktorer i för hög hastighet förekommer.

 

Olovlig körning
För det fall en person som är under 18 år eller inte har körkort, framför en trimmad EPA-traktor är det att betrakta som att vederbörande kört en vanlig bil – en trafikförseelse som heter olovlig körning. Straffet för det är böter. Den som blir dömd för olovlig körning kan få svårigheter att ta körkort senare.

 

Taggar: , , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Vesterberg